خانه محصولات

IPL لامپ فلش زنون

فهرست دسته بندی ها:

IPL لامپ فلش زنون

(9)
E-نور لیگ لامپ فلش زنون

E-نور لیگ لامپ فلش زنون

E-نور لیگ لامپ فلش زنون جزئیات سریع: 1. مناسب نوع دسته: دسته کوسه E-نور، دسته E-نور 2. محدوده کاربرد...

لیزر Nd YAG لیزر لامپ فلش زنون

لیزر Nd YAG لیزر لامپ فلش زنون

لیزر Nd YAG لیزر لامپ فلش زنون جزئیات سریع: 1.Diameter (میلی متر): Φ7 2.Range از نرم افزار: IPL / E-...

هلال نوع دسته لیگ زنون لامپ فلش

هلال نوع دسته لیگ زنون لامپ فلش

هلال نوع دسته لیگ زنون لامپ فلش جزئیات سریع: 1.FLash شماره: 30000 ~ 80000 2.ARC طول: لنز 50mm 3...

س سوئیچ لامپ زنون لیزری برای تفنگ های لیزری، دسته E-نور

س سوئیچ لامپ زنون لیزری برای تفنگ های لیزری، دسته E-نور

س سوئیچ لامپ زنون لیزری برای لیزر / E-نور / دسته IPL جزئیات سریع: 1.Suitable نوع دسته: تفنگ های لیزر...

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته جزئیات سریع 1.FLash شماره: 30000 ~ 80000 2.ARC طول: لنز ...

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته

IPL / E-نور زنون لامپ فلش برای هلال نوع دسته جزئیات سریع: 1.FLash شماره: 30000 ~ 80000 2.ARC طول: لن...

IPL E-نور زنون لامپ های فلش برای Q - سوئیچ ND YAG لیزر دسته

IPL E-نور زنون لامپ های فلش برای Q - سوئیچ ND YAG لیزر دسته

IPL E-نور زنون لامپ فلش برای Q - سوئیچ دسته لیزر Nd YAG لیزر جزئیات سریع: 1.Diameter (میلی متر): Φ7 ...

سفارشی 110mm φ7 الکترونیکی نور فلاش زنون لامپ برای E-نور کوسه دسته

سفارشی 110mm φ7 الکترونیکی نور فلاش زنون لامپ برای E-نور کوسه دسته

سفارشی 110mm φ7 الکترونیکی نور فلاش زنون لامپ برای E-نور کوسه دسته جزئیات سریع: 1. مناسب نوع دسته: د...

IPL E-نور زنون لامپ های فلش برای Q - سوئیچ ND YAG لیزر دسته

IPL E-نور زنون لامپ های فلش برای Q - سوئیچ ND YAG لیزر دسته

IPL E-نور زنون لامپ فلش برای Q - سوئیچ دسته لیزر Nd YAG لیزر جزئیات سریع: 1.Diameter (میلی متر): Φ7 ...

Page 1 of 1